GODSLANDSKABET OMKRING HASLEV

Landskabet syd og øst for Haslev er et typisk herregårdslandskab. Her ligger to store godser, Bregentved og Gisselfeld, der begge kan føre deres historie tilbage til middelalderen. De har sat deres præg på landskabet og bebyggelsen.

Holte Allé ved Bregentved

 

 

Holte Allé ved Bregentved. Den imponerende lindeallé blev plantet i 1750-51 og er i dag fredet.
Foto: Haslev Museum

Landskabet afspejler godsets gamle hierarkiske opbygning. Centrum på et gods var selve herregården, der rummede bolig for ejeren samt avlsgård. Centrum kunne understreges gennem alleer, der førte den besøgende frem til gården. På Bregentved er bevaret en markant lindeallé fra 1750-51, Holte allé.

Gisselfeldparken

 

 

Gisselfeldparken. I forgrunden frøspringvandet tegnet af arkitekt Martin Nyrop og opsat i 1895. I baggrunden Brede Sø, en af de mange opdæmmede søer ved Gisselfeld.
Foto: Haslev Museum.

Både Bregentved og Gisselfeld har gamle haveanlæg. I Bregentved have er der både elementer fra 1700-tallets franske haveanlæg og fra 1800-tallets landskabshave. Gisselfelds have blev omskabt i engelsk stil i 1800-tallet på grundlag af det landskab med opdæmmede søer, der var skabt gennem de foregående 300 år.

Omkring hovedgården ligger de store marker. Her kan man i modsætning til, hvad der er almindeligt ved bondegårdene, finde store enkeltstående træer og trægrupper. Derimod er der næsten ingen bebyggelse. De få spredte huse er bygget til godsets ansatte.

 

 

Det første af Gisselfeldhusene var Posthuset på hjørnet af vejen op mod Hesede. Martin Nyrop leverede tegningerne i 1894.
Foto: Haslev Museum.

Posthuset

Gennem byggestilen kunne et gods markere, at man nu var inde på godsets område. Det ses navnlig på Gisselfeld, hvor arkitekten Martin Nyrop fra 1894 stod for en række karakteristiske huse med udskårne og bemalede vindskeder og rødt tømmer i bindingsværket.

Detalje fra hus på Nielstrupvej

 

 

Detalje fra hus på Nielstrupvej. Arkitekterne Martin Nyrop og Martin Borch boltrede sig i udsmykning af vindskeder på Gisselfeldhusene. Her et elefanthoved.
Foto: Haslev Museum.

Tilbage til Forside

Opdateret d. 2.1.2003